5 ud af 5 klienter som fik tidlig, forebyggende behandling blev raske på et halvt år i et projekt der blev finansieret af Socialministeriet, og 8 ud af 10 af de allerhårdest ramte spiseforstyrrede klienter er blevet raske i vores to-årige behandlingsforløb, som er baseret på Krogagergaards syn og tilgang til spiseforstyrrelser. Du kan læse om forsøgsprojektet for Socialministeriet her


De ekstremt hårdt ramte klienter var blevet opgivet af det etablerede sundhedssystem, der havde haft dem i behandling i op til elleve år, da de begyndte på vores to-årige behandling på Krogagergaard. Du kan læse mere om vores gode resultater her


Vores syn på spiseforstyrrelser

På Krogagergaard ser vi anderledes på spiseforstyrrede personer. Vi ser spiseforstyrrede som meget forvirrede og stressede men ellers raske og resourcefyldte personer. Vi fokuserer på personen som individ og ser et selvstændigt menneske, der blot er faret vild i livet og oplever en indre psykologisk smerte.


I vores syn kan det at blive set på som spiseforstyrret betyde, at man påtager sig en identitet som spiseforstyrret. Når man som vildfaren og forvirret bliver set på som syg, er det oplagt helt at hengive sig til en alternativ identitet som syg, for det giver adgang til hjælp, opmærksomhed og omsorg. Derfor beskæftiger vores tilgang sig ikke med de ydre tegn.


Den hjælp og opmærksomhed, der traditionelt gives, fokuserer alt for ofte på den spisevægrende adfærd, som patienten udviser, og på det vægttab der følger med, men ikke på det, der gør ondt indeni. Med vores syn oplever den forvirrede person i stedet at få plads til at være sig selv og samtidig få hjælp til at løse det, der rent faktisk er problemet, nemlig den indre psykologiske smerte.


    
    

“Det handler ikke om mad”

Man hører tit sætningen: “Jamen, en spiseforstyrrelse handler jo ikke om mad”. Vi er helt enige, og i vores tilgang bliver der heller ikke talt om mad - overhovedet.

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad forstyrrelsen så handler om.


I de nyudgivne bøger, Myten om anoreksiens tynde krop og Sandheden om anoreksiens tynde krop, beskriver vi, hvordan de mange klienter, der har modtaget behandling på Krogagergaard, har fortalt om generelle


oplevelser af at være “ked af det”, som de har udtrykt det, og tidligere klienter fortæller om de specifikke, individuelle oplevelser, der lå til grund for deres problem.


I det traditionelle syn er det et had til egen krop og vægt, der starter spiseforstyrrelsens vægttab, og traditionelt behandles der ud fra denne teoretiske antagelse1. Vores observationer viser imidlertid, at hver klient har en helt individuel grund, og ingen af vores klienter har nævnt had til egen krop og vægt som årsag til deres lidelse.


De mange og forskelligartede personlige grunde, som vores klienter har fortalt om, har det til fælles, at de kan kaldes en tidlig social usikkerhed, og for hver klient udviklede den sociale usikkerhed sig til en eksistentiel krise, der ikke blev taget hånd om undervejs.


Når vi bearbejder den individuelle grund med vores metode, løses der op for krisen, og der skabes reel og vedvarende forandring for vores klienter.


Vi arbejder med klientens egne oplevelser

Vores metode, Dia-terapi, accepterer klientens egen begrundelse for vedkommendes egen smerte helt fordringsløst. Vi tager personens egne oplevelser alvorligt, og det er vedkommendes egne oplevelser, der leverer råmaterialet til bearbejdelsen af problemet.


Dia-terapi er baseret på den kognitive metode Nlp.

    
     

Et af grundprincipperne i Nlp er at klientens oplevelse danner det indiskutable grundlag for at skabe forandring hos klienten.


Filosoffen Søren Kierkegaard sagde det samme for over 150 år siden:


Forholdet mellem hjælperen og den der skal hjælpes må være saadan - at man,

naar det i Sandhed skal lykkes een at føre et Menneske et bestemt Sted hen,

først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der.


Dette er Hemmeligheden i al hjælpekunst.


- Søren Kierkegaard, Brudstykker af en ligefrem Meddelelse, 1859I vores behandling bliver klienten altså sat i centrum for sin egen helbredelse. Det kræver at klienten er engageret i sin egen bedring. Det giver samtidig en urokkelig tillid til ens egne ressourcer, efterhånden som man oplever at kunne hjælpe sig selv med at løse problemet.


Den tillid kan personen tage med sig videre, og får på den måde ikke blot løst det, der gør ondt indeni, men får også opbygget en stærk mental stabilitet, der kan forhindre tilbagefald og effektivt håndtere de stresspåvirkninger, som vedkommende måtte komme ud for i fremtiden.


    
    
Stress er en central faktor i en spiseforstyrrelse
En række undersøgelser har vist, at spiseforstyrrede
personer er meget stressede2, og i Myten om anoreksiens tynde krop går vi skridtet videre og viser, hvordan de svært lidendes stress-symptomer kan sidestilles med symptomer, der ses ved traumatisk stress. Den lidende bærer altså både rundt på et højt stressniveau og en oprindelig eksistentiel krise, og begge problemer skal afhjælpes.


Dynamisk integrerende adfærdsterapi, forkortet til Dia-terapi, øger klientens selvindsigt gennem en systematisk introspektiv rejse i sindet, der går til centrale tidligere oplevelser, som klienten har haft, og forløser de ubehagelige associationer som oplevelserne har for klienten. På den måde afhjælpes den oprindelige eksistentielle krise. Den øgede selvindsigt afhjælper også det høje stressniveau, idet metoden aktivt integrerer afviste dele af hukommelsen. 


Dia-terapi er udviklet af Poula Rose Henriksen på Krogagergaard. Dia-terapi består af elementer fra psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, Nlp og adfærdsterapi. Du kan læse mere om terapien i bøgerne Myten om anoreksiens tynde krop og Sandheden om anoreksiens tynde krop.


De indre mentale billeder spiller en vigtig rolle
Når der ikke tages hånd om den eksistentielle krise i de tidlige stadier af lidelsen, stresses den lidendes sind. 
Men stressen kan reguleres af den lidende selv ved 
hjælp af blandt andet vores medfødte evne til at danne mentale billeder af positive ting, så tingene ikke opleves så slemme, og ved hjælp af den spiseforstyrrede adfærd der giver afløb for det indestængte pres. Den strategi kalder vi selvregulering.
  
    


I bøgerne Myten om anoreksiens tynde krop og Sandheden om anoreksiens tynde krop viser vi, hvordan selvregulering ved hjælp af mentale billeder af positive ting er en uhyggeligt effektiv strategi, der nemt kan løbe af sporet og ende i en dødsensfarlig spiral af mental billeddannelse. Vi viser også, hvordan Dia-terapi indeholder værktøjer, som effektivt kan stoppe den farlige billedspiral.


    
     

Et nyt perspektiv på tidligere oplevelser

Et afgørende element i Dia-behandlingen er et terapeutisk værktøj, hvor klienten ser scenariet af en tidligere oplevelse fra en udenforstående iagttagers perspektiv.

At se sine oplevelser fra en iagttagers perspektiv giver en ny erkendelse af, hvad der skjuler sig bag den adfærd, som man udviser.I bøgerne Myten om anoreksiens tynde krop og Sandheden om anoreksiens tynde krop viser vi, hvordan vores observationer og rapporteringerne fra vores mange klienter, samt nylige forskningresultater understøtter effekten af det klassiske Nlp-værktøj, når det bliver brugt sammen med de øvrige elementer af Dia-terapi, som effektiv behandling mod spiseforstyrrelser.


Få mere at vide

Du kan læse meget mere om elementerne og perspektiverne i vores banebrydende tilgang og metode i de to nye bøger, vi har udgivet.


Læs mere under menupunktet Bøger

    

Køb bøgerne nu


Myten om anoreksiens tynde krop 
372 sider, hardback, 
Forlaget Krogagergaard. 
ISBN 978-87-990247-1-1 
Pris kun kr. 385,- vejl.
  
            
Sandheden bag anoreksiens 
tynde krop 
120 sider, hardback, 
Forlaget Krogagergaard.
ISBN 978-87-990247-2-8
Pris kun kr. 265,- vejl.
  

KØB NU 

http://www.bogpriser.dk/work-887990247-myten-om-anoreksiens-tynde-krop/
                                                       
KØB NUhttp://www.bogpriser.dk/q-sandheden-om-anoreksiens/


Linket åbner nyt vindue hos Bogpriser.dk                                            Linket åbner nyt vindue hos Bogpriser.dk
Bøgerne kan også bestilles hos din lokale boghandler
Klik her for at finde din nærmeste boghandler på Bogguide.dk. Linket åbner i et nyt vinduehttp://www.bogguide.dk/find_boghandel.asp
Noter:

1 Se bl.a.: Hawkins, Nicole, P. Scott Richards, H. Mac Granley, David M. Stein: The Impact of Exposure to the Thin-Ideal Media Image on Women. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 1532-530X, Volume 12, Issue 1, (2004): 35–50. Samt: Peter J. Adams, Roger C. Katz, , Kenneth Beauchamp, Esther Cohen, Doreen Zavis: Body Dissatisfaction, Eating Disorders, and Depression: A Developmental Perspective. Human Sciences Press, Inc. 1993.

2 For en gennemgang af undersøgelser se: Ball, Kylie, Christina Lee: Psychological stress, coping and symptoms of disordered eating in a community sample of young Australian women. International Journal of Eating Disorders, 2002:31:72.

Copyright 2000-2010 Krogagergaard og Forlaget Krogagergaard. Alle rettigheder forbeholdes. Click here to go to international websitehttp://web.me.com/mroger/Krogagergaard.com/Krogagergaard.com.htmlshapeimage_14_link_0
 

Metoden og terapien